Partier

Startskuddet for ?pningsprosessen av havomr?dene ved Jan Mayen

Regjeringen besluttet i Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet ? igangsette en ?pningsprosess for petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, med sikte p? tildeling av utvinningstillatelser.

I dag sender Olje- og energidepartementet forslag til program for konsekvensutredningen av disse havomr?dene p? h?ring.

– Det er 16 ?r siden sist man igangsatte en ?pningsprosess p? norsk sokkel. For ? kunne opprettholde petroleumsaktiviteten kreves en offensiv satsing. Igangsettelse av ?pningsprosesser med tanke p? ?pning av nytt leteareal og tildeling av utvinningstillatelser, er ett av flere sentrale tiltak som kreves for ? n? en slik m?lsetting. ?pningsprosessen for petroleumsvirksomhet i havomr?dene ved Jan Mayen er i s? m?te viktig, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Havomr?dene p? norsk side ved Jan Mayen som omfattes av ?pningsprosessen favner et areal p? ca 100 000 km2, og grenser mot gr?nlandsk sektor i vest og mot islandsk sektor i s?r.

Geologisk sett er omr?det preget av vulkanske bergarter, men i enkelte omr?der finnes ogs? sediment?re bergarter, og det er disse som gj?r omr?det interessant i petroleumssammenheng.

Forslag til program for konsekvensutreding er utarbeidet av Olje- og energidepartementet. I tillegg har andre sentrale departementer, underliggende etater og direktorater v?rt konsultert underveis innenfor sine relevante fagomr?der. Fylkesmannen i Nordland har det administrative ansvar for forvaltningen av ?ya, og har blitt orientert underveis i prosessen.

– I regjeringens nordomr?destrategi er det en ambisjon ? utvikle ny kunnskap som kan danne grunnlag for ?kt aktivitet i nord og jeg ?nsker ? invitere til engasjement og involvering i prosessen, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.0000

Similar Posts