Kulturpolitikk

Statsbudsjettet 2012

Statsbudsjettet 2012: – regjeringen l?per
– Regjeringen l?per fra tidligere forsikringer om viktigheten av ? satse p? forskning, sier Paul Chaffey, administrerende direkt?r i NHO-foreningen Abelia. ? I budsjettet legger regjeringen ned forskningsfondet og gaveforsterkningsordningen, to viktige virkemidler for forskning og innovasjon.
Mangler framtidsretting
– Vi er tilhenger av et stramt budsjett for AS Norge, sier Chaffey. – Samtidig er det i nedgangstider viktigere enn noensinne ? investere i de framtidsrettede omr?dene som gj?r oss bedre rustet til ? takle krisen og komme oss ut av den p? bena. Ved siden av forskning, er det vesentlig ? investere i utdanning og innovasjonsprosjekter. Det handler om ? investere i grunnmuren ? og i v?r framtid.
Mistet et viktig redskap for forskningen
Forskningsfondet har gjort det mulig ? gjennomf?re helt n?dvendige investeringer i laboratorier og vitenskapelig utstyr. Disse gj?res n? i stedet til gjenstand for en ?rlig prioriteringskamp med andre gode form?l. ? Vi og store forskningsakt?rer som Sintef er bekymret dersom beskyttelsen av disse midlene forsvinner, sier Chaffey. Fondet strykes med et pennestr?k. Begrunnelsen er teknisk, og regiss?ren uten tvil finansdepartementet. – Vi er enig i at noe m?tte gj?res med Forskningsfondet, sier Chaffey. – Lav rente og dermed lav avkastning er derimot et d?rlig argument for ? avvikle hele fondet. Regjeringen kunne ha sikret niv?et p? avkastning fra fondet gjennom tilleggsbevilgninger og nye tilskudd.
M?ter ikke eldreb?lgen
Statsbudsjettet for 2011 legger til grunn en tro p? at vi kan bevilge oss ut av eldreb?lgen. Budsjettet var en gylden anledning til ? m?te eldreb?lgen med offensive satsinger p? innovasjon i pleie- og omsorgssektoren. I stedet r?per regjeringen en mangelfull forst?else for at utfordringene i pleie- og omsorgssektoren er en strukturell og kompetansemessig utfordring. Budsjettet kanaliserer penger inn i bygging av omsorgsboliger og institusjoner, uten at det stilles krav til bruk av velferdsteknologi og ingenting til kompetanseutvikling. Pleie- og omsorgssektoren preges av liten grad av mangfold i tjenesteleveransene, meget lav bruk av teknologi og meget lav forsknings- og innovasjonsarbeid (under 2 promille av driftsbudsjettet). – Dette velger regjeringen ? ignorere til tross for at vi ikke har tid ? miste sier Chaffey.

——————————————————————————
– Kontakt:
Paul Chaffey, adm. direkt?r Abelia M: 916 43 863, [email protected]
Inge Jan Henjesand, Leder for n?ringspolitikk. M: 948 57 240, [email protected]

– Abelia – NHOs landsforening for teknologi- og kunnskapsbedrifter
ca 1102 medlemsbedrifter
ca 35 874 ?rsverk0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy