Kulturpolitikk

Statsbudsjettet 2013: – Sv?rt positivt at klimaforskningen styrkes

Samfunnsviterne er sv?rt glade for at regjeringen trekker fram viktigheten av den samfunnsvitenskapelige og humanistiske delen av klimaforskningen, sier generalsekret?r i Samfunnsviterne, Gunn Elisabeth Myhren.

Regjeringen foresl?r en satsing p? klimaforskningen med 47 millioner kroner i 2013. 25 millioner av dette vil bli tildelt Norges forskningsr?d over budsjettet til Kunnskapsdepartementet til klimaforskning. Det legges blant annet s?rlig vekt p? samfunnsvitenskapelig og humanistisk klimaforskning.
– Samfunnsviterne er sv?rt glade for denne presiseringen. I tillegg til naturvitenskapens kompetanse og innsats i klimaforskningen, er det ogs? n?dvendig med bred samfunnsfaglig og humanistisk kompetanse i klimaforskningen, sier Gunn Elisabeth Myhren, generalsekret?r i Samfunnsviterne.
– Samspillet mellom ulike fagdisipliner er en forutsetning for at den totale forskningsinnsatsen skal gi best mulig resultat, til beste for hele samfunnet, framholder Myhren.
Viktig med tverrfaglighet i klimaforskningen
– Samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse i klimaforskningen er blant annet viktig i planleggingen av b?rekraftige milj?tiltak og for ? avdekke effekter av gjennomf?rte milj?tiltak. Ikke minst er dette viktig for at man skal kunne tilpasse tiltakene til befolkningen og samfunnet, slik at de tiltak som settes i gang, f?r ?nsket effekt, sier Myhren.
– Da er det viktig at disse faggruppene er en naturlig del av de fagmilj?er som planlegger, utarbeider og evaluerer milj?tiltak, fortsetter Myhren.
– Regjeringens forslag i dag styrker den samfunnsvitenskapelige og humanistiske klimaforskningen. Dette er med p? ? sikre b?rekraftig verdiskapning og viten om samfunnsvitenskapelige effekter av milj?utfordringene, mener Myhren.

Samfunnsviterne er en arbeidstakerorganisasjon som arbeider for ? bedre medlemmenes l?nns- og arbeidsvilk?r, og fremme deres ?konomiske og faglige interesser. Organisasjonen er landsdekkende og partipolitisk uavhengig.
Samfunnsviterne er tilsluttet Akademikerne – hovedorganisasjonen for langtidsutdannede. Medlemmer av Samfunnsviterne har en h?yere samfunnsvitenskapelig eller humanistisk utdannelse (master/hovedfag), eller studerer p? bachelor- eller masterniv? i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy