Partier

Statsminister Fayyad m?ter utenriksminister St?re i Oslo

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift om ?rsregnskap og ?rsberetning for borettslag.
? Endringene inneb?rer at borettslag f?r plikt til ? opplyse om hvilket bel?p felleskostnadene vil ?ke med for hver borettslagsandel i tilfeller der fellesgjelden i henhold til nedbetalingsplan vil ?ke i fremtiden. Dette vil sikre at eiere av borettslagsandeler og potensielle kj?pere f?r n?dvendig oversikt over fremtidige kostnads?kninger, blant annet der fellesgjelden er avdragsfri i en periode, sier statssekret?r Ole Morten Geving.
Videre vil dette gj?re det enklere for eiendomsmeglere ? oppfylle sin opplysningsplikt etter eiendomsmeglingsloven for s? vidt gjelder fremtidige felleskostnader. Opplysningene tas inn i notene til ?rsregnskapet.
Videre er det fastsatt en plikt for borettslag til ? gi en oversikt over hvordan fellesgjelden er fordelt p? de ulike borettslagsandelene. Skjev fordeling av fellesgjeld kan gi en indikasjon om risikoen for mislighold. Ogs? slike opplysninger tas inn i notene til ?rsregnskapet.
Endringene trer i kraft 1. januar 2011.
Endringene har sin bakgrunn i tiltaksplan 20. juni 2008 fra statssekret?rutvalget som ble nedsatt for ? forebygge problemer med lavinnskuddsboliger, samt h?ringsnotat til oppf?lging av statssekret?rutvalgets tiltaksplan, som ble sendt p? h?ring av Kommunal- og regionaldepartementet 6. mars 2009, med h?ringsfrist 5. juni 2009.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy