Partier

Statsministeren bes?ker FMC Kongsberg Subsea AS

Tyve ?r etter den kalde krigens slutt er det norske forsvaret enn? ikke omstilt til v?r tids sikkerhetspolitiske situasjon. Den rivende teknologiske utviklingen og ?kende kostnader f?rer til at det blir stadig vanskeligere for et lite land ? opprettholde et moderne forsvar. Det er ikke lenger antall menn under v?pen som er avgj?rende, men hva slags v?pen de har og hvordan disse soldatene er organisert og trent. Skal Norge fortsatt ha allmenn verneplikt? B?r man avvikle missiltorpedob?tene og andre v?pensystemer?
Sverre Diesen etterlyser en offentlig debatt om tema og kritiserer politikerne for stadig ? vedta et st?rre forsvar enn det de finansierer. Hva er egentlig Forsvarets fremtid?
Kontakt undertegnede for arbeidseksemplar eller intervjuavtaler.
Ta kontakt med:
Informasjonssjef Ingunn Lindborg, [email protected], 900502470000

Similar Posts