Partier

Statsministeren gratulerer Lund Svindal

De fleste kom Thailand, Filippinene og Somalia. Fire av ti var under 18 ?r.

-Vi ser at det er f?rre som s?kte om familieinnvandring i 2010 enn ?ret f?r. Det har sammenheng med at personer fra E?S- land ikke trenger ? s?ke om oppholdstillatelse lenger, men kan registrere seg hos politiet n?r de kommer til Norge, sier avdelingsdirekt?r Karl Erik Sj?holt i UDI.
To av tre var kvinner
De aller fleste personer som fikk familieinnvandringstillatelse kom fra Thailand (989), Filippinene (766), Somalia (685), Irak (554) og Russland (506). Nesten 6 700 tillatelser ble gitt til kvinner.

Norske og nordiske borgere
Litt under halvparten av alle tillatelsene gitt var til en person som s?kte om familieinnvandring med en norsk eller nordisk borger. 15 prosent av tillatelsene ble gitt til personer som s?kte om familieinnvandring med en som var i Norge med oppholdstillatelse, og det samme prosenttallet gjaldt for personer med arbeidstillatelse.
H?yere andel avslag
3 900 personer fikk avslag p? s?knad om familieinnvandring i fjor. Det utgj?r en avslagsprosent p? 28, noe som er en ?kning fra 22 prosent i 2009.
– Manglende fors?rgelsesevne hos de som bor i Norge og ikke bekreftet identitet til de som s?ker er de viktigste grunnene til at vi avsl?r s?knader. Utlendingsloven som ble innf?rt i fjor har flere og mer detaljerte krav til familieinnvandring, og vi ser n? at resultatet er flere avslag, sier Sj?holt.
Fleste avslag fikk personer fra Somalia (863), Afghanistan (292), Eritrea (215), Tyrkia (209) og Irak (206). Det var forholdvis f? s?knader fra Thailand (63) og Filippinene (136) som ble avsl?tt.
M?lsetting om seks m?neders saksbehandlingstid
– Innf?ring av ny utlendingslov i fjor har gitt oss utfordringer som resulterte i lang saksbehandlingstid for noen av s?knadene. N? har vi en m?lsetting om ? behandle de fleste sakene som kommer i ?r i l?pet av seks m?neder. Innf?ring av s?knad p? nett vil gi oss flere s?knader som ikke mangler dokumentasjon mens et felles arkivsystem med ambassadene, politiet og UDI gir oss mulighet til ? f? sakene raskere gjennom forvaltningen. Kortere saksbehandling er viktig for s?kere og et prioritert m?l for oss, avslutter Karl Erik Sj?holt i UDI.

Statistikk om familieinnvandringstillatelser0000

Similar Posts