Partier

Statsministeren gratulerer vinneren av Nobels fredspris 2010

– Jeg vil gratulere Liu Xiaobo som har vunnet Nobels Fredspris 2010 for sitt engasjement for demokrati og menneskerettigheter, sier statsminister Jens Stoltenberg.

– Nobelkomiteen retter med denne prisen s?kelyset p? situasjonen for menneskerettighetene i Kina og fremhever sammenhengen mellom utvikling, demokrati og universelle menneskerettigheter. Liu Xiaobo f?r prisen for sitt forsvar av ytringsfrihet og demokrati p? en m?te som fortjener oppmerksomhet og respekt, sier statsministeren.

– Kina har hatt en sterk ?konomisk og sosial fremgang de siste ti?rene. Levestandarden har vokst i takt med denne utviklingen og befolkningen har f?tt ?kt individuell frihet. Samtidig gjenst?r utfordringer n?r det gjelder situasjonen for flere universelle menneskerettigheter, sier statsministeren.
– Norge har et godt og omfattende samarbeid med Kina. V?re forbindelser er langvarige og dekker alle omr?der som knytter v?re to land sammen. Dr?ftelser om menneskerettigheter er en del av dette forholdet, sier statsministeren.
Norge har tatt opp Liu Xiaobos sak med kinesiske myndigheter ved flere anledninger.
Les mer om tildelingen p? nettsidene til Det Norske Nobelinstitutt.0000

Similar Posts