Partier

Statsministeren signerer japansk kondolanseprotokoll

? Eg ford?mmer valdsbruken mot demonstrantar i Jemen og er sv?rt uroa over den negative og valdelege utviklinga i landet, seier utanriksminister Jonas Gahr St?re.
I l?pet av dei siste vekene har mange demonstrantar blitt drepne under demonstrasjonar i Jemen. Fredag vart eit stort tal demonstrantar skotne og drepne d? fleire tusen var samla i demonstrasjonar ved universitetet i hovudstaden Sanaa. Over hundre personar skal vere skadde.
? Eg oppmodar alle partar til ? avst? fr? maktbruk. Det er uakseptabelt at styresmaktene brukar vald under demonstrasjonane. Styresmaktene m? respektere ytringsfridomen og tillate fredelege demonstrasjonar, seier utanriksministeren.0000

Similar Posts