Internasjonalt

Statsministeren tar imot styret i UN Foundation

Gjennom en brevveksling mellom Norge og Russland er gr?soneavtalen forlenget frem til ikrafttredelsen av delelinjeavtalen 7. juli.
Uten forlengelse vil gr?soneavtalen med Russland automatisk utl?pe 1. juli. Ved brevveksling 20. juni 2011 har Norge og Russland forlenget gr?soneavtalen i ytterligere seks d?gn, fram til delelinjeavtalens ikrafttredelse 7. juli 2011.
Gr?soneavtalen ble inng?tt f?rste gang mellom Norge og Sovjetunionen 11. januar 1978 som en midlertidig ordning for fiskeriene i et tilst?tende omr?de i Barentshavet i p?vente av enighet om en delelinjeavtale. Siden har gr?soneavtalen blitt forlenget 32 ganger for ett ?r av gangen, senest 21. juni 2010 med virkning til 1. juli 2011.
Dette er en teknisk forlengelse knyttet til den endelige avklaringen av delelinjeavtalens ikrafttredelse, som fant sted etter fullf?ringen av partenes ratifikasjonsforberedelser og ved utvekslingen av ratifikasjonsinstrumentene i Oslo 7. juni 2011. Dette er i samsvar med partenes forutsetning om at gr?soneavtalen bortfaller ved delelinjeavtalens ikrafttredelse.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy