Internasjonalt

Statsministeren til Trysil, V?g? og ?rdal

? Regjeringen ?nsker ? f? ned omfanget av ufrivillig deltid i Norge. Vi h?per at fors?kene som n? settes i gang kan bidra til at flere f?r s? stor stillingsandel som de ?nsker, sier arbeidsminister Hanne Bjurstr?m.
Nesten 70 000 personer oppgir at de er undersysselsatt, og at de ?nsker ? jobbe enten i en st?rre stillingsandel eller i full stilling. Problemet er spesielt stort for de som over lang tid ikke har f?tt jobbe s? mye som de ?nsker. Det er flest kvinner som er undersysselsatt.
Stortinget har for 2011 bevilget 25 millioner kroner til fors?k som kan bidra til ? redusere omfanget av ufrivillig deltid og styrke muligheten for de som ?nsker ?kt stilling. I denne sammenheng lyses det n? ut midler som virksomheter og bedrifter kan s?ke p?. Arbeids- og velferdsdirektoratet vil i samarbeid med Vox ? nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk – behandle s?knadene. S?knadsfristen er satt til 15. august 2011. Alle s?knadene skal sendes til Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Pengene som n? lyses ut kan blant annet brukes til tiltak innenfor endret organisering av arbeidstid, mer fleksibel bruk av arbeidskraften og endret/utvidet bemanning. Det er ogs? mulig for virksomhetene ? s?ke om midler til utvikling av kompetanse for enkeltpersoner.
For n?rmere informasjon, se utlysning p? internett:
NAV: www.nav.no/ufrivilligdeltid
Vox: www.vox.no/ufrivilligdeltid

0000

Similar Posts