Internasjonalt

Statsministerens program 3. – 9. september

Ei rekkje prosjekt i heile landet f?r midlar til ? arbeide med bulyst. – Det har vore eit krevjande arbeid ? plukke ut dei beste av heile 182 s?knader. Eit av desse prosjekta kjem fr? H?gskulen i Finnmark, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

– Regjeringa vil at alle i Noreg skal ha h?ve til ? bu der dei ?nskjer. Bulystsatsinga inneber midlar til utviklingsprosjekt som skal vere med p? ? skape attraktive lokalsamfunn. S?knadsbunken vitnar om eit stort engasjement i heile landet, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

I utveljinga av bulystprosjekt har Kommunal- og regionaldepartementet s?rleg lagt vekt p? kvalitet, forankring, nytenking og samarbeid. Viktige m?lgrupper er ungdom, kvinner og innvandrarar. Ogs? fylkeskommunane har spelt ei viktig rolle i handsaminga av s?knader.
Finnmark fylkeskommune skal samarbeide med H?gskulen i Finnmark om eit spennande omd?mmeprosjekt. Gjennom sitt arbeid har forskaren Mai Camilla Munkejord utvida v?r forst?ing av kva som kan liggje i det gode liv i nord. Ho har funne ut at ulike lokalsamfunn i Finnmark har s?reigne kvalitetar som tilflyttarar set pris p?.

– Det er derfor ein god ide ? dele denne kunnskapen med lokale og regionale folkevalde som skal bidra til bulyst rundt om i dei ulike lokalsamfunna i Finnmark fr? hausten av. Eg har sj?lv hatt gleda av ? m?te Mai Camilla Munkejord. Eg trur alle som f?r h?ve til ? vere med p? dette prosjektet berre kan byrje ? glede seg, avsluttar statsr?den.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy