Internasjonalt

Statsministerens program uke 32

Ida Marie Hill begraves fra Grue kirke ved Kirken?r tirsdag 9. august kl. 11.30. Justisminister Knut Storberget vil v?re til stede under begravelsen.
Vi formidler herved p?r?rendes anmodninger n?r det gjelder pressen:
Det vil bli anledning til ? ta bilder fra kirkens galleri.
De p?r?rende anmoder om at det ikke gj?res lyd- eller billedopptak fra kirken.
De p?r?rende ?nsker heller ikke bilder, lyd- eller bildeopptak utenfor kirken eller ved graven.
De p?r?rende ?nsker ingen direkte kontakt med media.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy