Kulturpolitikk

Statsministerens program uke 42

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalendaren p? regjeringa.no.
Utanriksminister Jonas Gahr St?re
M?ndag 17. oktober
Kl. 10.00: Utanriksminister St?re m?ter EUs fiskerikommiss?r Maria Damanaki. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Kl. 11.00: Utanriksministeren held innlegg p? seminaret ?High North? som arrangerast av Rederiforbundet og Det Norske Veritas. Stad: R?dhusgaten 25.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Tysdag 18. oktober
Kl. 10.00: Utanriksministeren m?ter Stortinget sine parlamentarikardelegasjonar til Nordisk R?d og Arktisk R?d. Stad: Stortinget.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Onsdag 19. oktober
Kl. 11.00: Utanriksministeren held innlegg p? Nasjonalt Europaforum. Stad: S?lvberget, Stavanger Kulturhus.
Kl. 18.00: Utanriksministeren held innlegg p? eit Refleks-m?te om energi og nordomr?da. Stad: Stavanger, Vaisenhusgaten 37.
Pressekontakt: Avdelingsdirekt?r Kjersti E. Andersen, mobil 952 37 579.
Torsdag 20. oktober
Kl. 11.00: Utanriksminster St?re deltek p? Oljeindustriens Landsforening sitt ?rsm?te. Stad: Radisson Blu Plaza, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
S?ndag 23. oktober
Utanriksministeren deltek p? ?rets tv-aksjon.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim
M?ndag 17. oktober
Kl. 09.00: Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim deltek i paneldebatten ?N?ringsliv i utvikling: Fr? konflikt til samspill?. Stad: Litteraturhuset
Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trond Viken (UD), mobil 992 18 303
Tysdag 18. oktober
Kl 17.00: Solheim held opningsinnlegg under symposiet om “Business & Peace”. Stad: R?dhuset.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000
Onsdag 19. oktober
Kl. 14.00: Solheim m?ter representantar fr? parlamentet i El Salvador. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000
Kl. 14:30: Solheim m?ter eksekutivdirekt?r Juan Clos for UN-Habitat.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000
Torsdag 20. – fredag 21. oktober
Milj?- og utviklingsministeren deltek p? det f?rebuande milj?ministerm?tet f?r klimaforhandlingane i Durban. M?tet vert halde i Stellenbosch utafor Cape Town i S?r-Afrika.

Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Gard Nybro-Nielsen (MD), mobil 952 44 674
Statssekret?r Espen Barth Eide
Onsdag 19. oktober
Kl. 10.00: Statssekret?r Eide har m?te med Atle Sommerfelt, leiar i Kyrkjas Naudhjelp. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Torsdag 20. oktober
Kl. 11.15: Statssekret?r Eide m?ter Mevlut Cavusoglu, presidenten i Europar?det sin parlamentarikarforsamling. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Kl. 14.00: Statssekret?r Eide m?ter dr. Simon Adams som er leiar av Global Centre for Responsibility to Protect. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Kl. 15.00: Statssekret?r Eide har m?te med leiar av Flyktninghjelpen, Elisabeth Rasmusson. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Fredag 21. oktober
Kl. 13.30: Statssekret?r Eide deltek p? konferansen ?Veier ut av krisa – fra finanskrise til finansskatt? som arrangerast av Attack. Stad: H?ndverkeren kurs- og konferansesenter.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Statssekret?r Gry Larsen
Tysdag 18. oktober
Kl. 09.00: Statssekret?r Larsen deltek p? opninga av menneskerettsdialogen med Vietnam. Stad: Ullev?l Business Club.
Kl. 10.30: Statssekret?r Larsen deltek p? menneskerettsdialogen med Vietnam. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Onsdag 19. oktober
Kl. 09.00: Statssekret?r Larsen m?ter den namibiske komiteen for likestilling og familiesp?rsm?l. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Kl. 14.30: Statssekret?r Larsen deltek p? avslutninga av menneskerettsdialogen med Vietnam. Stad: Ullev?l Business Club.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Statssekret?r Erik Lahnstein
M?ndag 17. oktober
Kl. 11.30: Statssekret?r Lahnstein m?ter Caroline Rees, forskar ved Harvard University, vedr?rande samspelet mellom n?ringsliv og sivilsamfunn. Etterf?lgjande lunsj om mekling mellom n?ringsliv og sivilsamfunn med Prio, det norske og det britiske OECDs Kontaktpunktets medlemmer, OECD Watch og ForUM. Stad: Aker Brygge.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Tysdag 18. oktober
Statssekret?r Lahnstein er i London. Han m?ter mellom anna statssekret?r Henry Bellingham i det britisk utanriksdepartementet og sir John Beddington som er vitskapleg r?dgjevar for den britiske regjeringa.
Pressevakt: Seniorr?dgjevar Atle Konta Midttun, 992 30 821.
Onsdag 19. ? torsdag 20. oktober
Statssekret?r Lahnstein er i Brussel.
Pressevakt: Seniorr?dgjevar Atle Konta Midttun, 992 30 821.0000

Similar Posts