Statsministerens program veke 39

Kongen har i statsr?d i dag gitt Ola T. Heggem avskjed i n?de fr? embetet som statssekret?r for statsr?d Lars Peder Brekk.

Samtidig har Statsministerens kontor konstituert politisk r?dgjevar Eirik ?wre Thorshaug som statssekret?r for statsr?d Knut Storberget fr? og med 19. september og ut ?ret.0000

Authors

Related posts

Top