Partier

Statsministerens program veke 4

Statsministeren og statsr?dane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: regjeringskonferanse p? Statsministerens kontor m?ndag og torsdag kl. 12.30 og statsr?dsm?te p? Slottet fredag kl. 11.00.
M?ndag 24.-tysdag 25. januar:
Statsminister Jens Stoltenberg er p? sentralstyrem?te i Arbeidarpartiet. Stad: Voksen?sen kultur- og konferansehotell.
Pressekontakt er statssekret?r Torbj?rn Gi?ver Eriksen, telefon 995 41 911.
Onsdag 26. januar:
Kl. 12.00: Statsministeren m?ter ordf?rarar fr? Nordland og Troms for ? diskutera forvaltningsplanen for Barentshavet og omr?da utanfor Lofoten og Vester?len. Stad: Statsministerens kontor.
Pressekontakt er statssekret?r Torbj?rn Gi?ver Eriksen, telefon 995 41 911.
Kl. 18.00: Statsministeren held appell i forkant av fakkeltog i regi av Benjamins minnefond. Fondet har som m?l ? fremje f?rebyggjande antirasistisk arbeid blant barn og unge i Noreg. Stad: Youngstorget i Oslo.

Pressekontaktar er politisk r?dgjevar Sindre Fossum Beyer, telefon 909 92 078 og kommunikasjonsr?dgjevar Tor Borgersen, telefon 909 38 987.
Torsdag 27. januar:
Kl. 11.00: Statsministeren skriv under p? eit manifest mot mobbing saman med kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Stad: M?llergata skule i Oslo.
Pressekontaktar er politisk r?dgjevar Sindre Fossum Beyer, telefon 909 92 078 og kommunikasjonsr?dgjevar Camilla Ryste, telefon 482 13 216.
Fredag 28. januar:
Statsminister Jens Stoltenberg deltek p? World Economic Forum i Davos. Saman med dei andre nordiske statsministrane skal Stoltenberg diskutera korleis det har vore mogleg ? byggja opp solide velferdsordningar i Norden, samtidig som landa har utvikla konkurransedyktige ?konomiar som generelt sett er mindre p?verka av den vanskelege internasjonale situasjonen enn mange andre land.
Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude M?seide, telefon 957 26 510.0000

Similar Posts