Kulturpolitikk

Statsministerens program veke 47

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen p? regjeringa.no.
Utanriksminister Jonas Gahr St?re
M?ndag 21. november
Kl. 15.15: Utanriksministeren deltek p? Arbeidarpartiets sentralstyrem?te. Stad: Partikontoret, Youngstorget 2A.
Pressekontakt: Politisk r?dgjevar Astrid Huitfeldt, mobil: 975 83 277.
Tysdag 22. november
Kl. 09.00: Utanriksminister St?re m?ter den finske riksdagens utanrikskomité. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Kl. 10.00: Utanriksminister St?re deltek i debatt om EU/E?S-utgreiinga. Stad: Stortinget.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Kl. 13.00: Utanriksminister St?re svarer p? ein interpellasjon fr? stortingsrepresentant Laila Gustavsen om korleis Noreg kan bidra positivt til ein vidare demokratisk utvikling i Myanmar.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Kl. 16.15: Utanriksminister St?re deltek p? m?tet i Den utvida utanriks- og forsvarskomitéen (DUUFK). Stad: Stortinget.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Torsdag 24. november
Kl. 09:00: Utanriksministeren er hovedtalar under konferansen “Europe’s Democratic Challenge”, arrangert av Arena som ein del av UiOs 200-?rsjubileum. Sj? link. Stad: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Kl. 11.30: Utanriksminister St?re m?ter den palestinske statsministeren, Salam Fayyad. Stad: Parkveien 24. Eigen priv. til red. f?lgjer.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Fredag 25. november
Kl. 12.30: Utanriksminister St?re m?ter Shoaib Sultan fr? Antirasistisk senter. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
S?ndag 27. november
Utanriksminister St?re deltek p? Ted-talks i Gen?ve – i regi av Den internasjonale Raude Kross-komiteen, ICRC. Sj? meir om arrangementet her.
Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Bj?rn Jahnsen, mobil: 971 64 843.
Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim
Sundag 20. ? laurdag 26. november
Milj?- og utviklingsministeren reiser saman med n?rings- og handelsminister Trond Giske til Ghana, Angola og Mosambik. Ei av dei st?rste norske n?ringslivsdelegasjonane nokon sinne i Afrika deltek p? reisa. I Ghana vil Solheim opne Noregs nye ambassade i hovudstaden Accra. Les meir her.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Ragnhild Simenstad (UD), mobil 917 17 459 (med p? reisa) eller pressevakta for utviklingssaker: 913 95 000 (ikkje sms).
Statssekret?r Gry Larsen
Tysdag 22. november
Kl. 11.00: Statssekret?r Larsen deltek p? markeringa av St. meld. 40 om norsk humanit?r bistand. Stad: Norads auditorium, Rusel?kkveien 26
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Onsdag 23. november
Kl. 10.00: Statssekret?r Larsen held innlegg p? eit ope m?te om kvinner, fred og tryggleik (1325-nettverket). Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Torsdag 24. november
Kl. 09.30: Statssekret?r Larsen m?ter Afghanistans flyktningeminister, Jamaher Anwary. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Fredag 25. november
Kl. 12.30: Statssekret?r Larsen deltek p? eit m?te med Shoaib Sultan fr? Antirasistisk senter. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekret?r Erik Lahnstein
Onsdag 23. november
Kl. 13.00: Statssekret?r Lahnstein m?ter Handelskampanjen. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Statssekret?r Ingrid Fiskaa
M?ndag 21. november
Kl. 14:00 Fiskaa m?ter Amina Mohammed, nestleiar i FN sitt milj?program (Unep). Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker: mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Tysdag 22. november
Kl. 13:00 Fiskaa m?ter Guatemala sin ?konomiminister, Luis Velasquez. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker: mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Torsdag 24. november
Kl. 17:00 Fiskaa deltek p? eit seminar om Etiopia i regi av Utviklingsfondet. Stad: Milj?huset i Grensen 9, Oslo, 6. Etasje
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker: mobil 913 95 000 (ikkje sms).0000

Similar Posts