Kulturpolitikk

Statsministerens program veke 48

Statsministerens program veke 48
N? kan referansepersoner bruke S?knad p?

Hvis du er oppgitt som referanse i en s?knad om visum eller oppholdstillatelse, kan du n? bekrefte opplysninger, registrere tilleggsopplysninger og betale gebyr for s?keren p? nettet.

Referansepersoner kan v?re representanter for norsk arbeidsgiver eller studiested, eller privatpersoner med norsk f?dselsnummer.
S?knad p? nett er en selvbetjeningsl?sning p? Internett hvor s?kere kan registrere sin s?knad om visum, oppholdstillatelse for arbeid og utdanning, familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.
Referansens rolle
N?r en person er oppgitt som referanse, vil han eller hun f? en e-post fra S?knad p? nett med beskjed om dette. E-posten har en lenke til S?knad p? nett. Der logger man seg inn som referanse. Altinn/MinID benyttes til ? bekrefte identiteten til referansepersonen.
Referansen kan bekrefte opplysninger, registrere tilleggsopplysninger og betale s?knadsgebyret for s?keren. Men det er alltid s?keren selv som starter og avslutter s?knadsprosessen, og det er s?keren som m? m?te hos politiet eller utenriksstasjonen med ?vrige s?knadsdokumenter. Unntatt for denne regelen er arbeidsgiver med fullmakt.
Skjemaer
Som referanseperson har du tilgang til ? bekrefte opplysninger gjennom f?lgende skjemaer i S?knad p? nett:
For arbeidsgiver – Arbeidstilbud og kontrakt for medarbeider i humanit?r, ideell eller religi?s organisasjon.
For vertsfamilie – Au pair-kontrakt og informasjonsskriv.
For studiested – Bekreftelse av opptak
For familiemedlemmer i Norge – Bekreftelse av opplysninger gitt i s?knad om familiegjenforening, og garanti-skjema for opphold.
For visum – Garantiskjema for bes?k. Garantist m? fortsatt m?te hos politiet for ? f? stemplet skjemaet.
S?ker skriver ut skjema som er fylt ut av referanseperson i S?knad p? nett, signerer og tar dette med til oppm?te enten p? utenriksstasjonen eller hos politiet.
Arbeidsgivere og studiesteder
For at s?keren skal kunne benytte seg av referansefunksjonaliteten, m? arbeidsgiver eller studiestedet informere s?ker om virksomhetens organisasjonsnummer, kontaktperson og e-post adresse til kontaktpersonen.
Virksomhetens kontaktperson m? ogs? v?re tildelt rettigheter i Altinn for ? kunne representere virksomheten som referanseperson. Tildeling av rettigheter i Altinn gj?res av daglig leder, styreleder eller tilsvarende i virksomheten.0000

A to już wiesz?  Helseforskning - st?rst og i vekst

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy