Kulturpolitikk

Statsministerens program veke 50

Kyotoprotokollen videref?res, det opprettes et gr?nt klimafond og de store utslippslandene vil delta i en prosess mot en bred og juridisk bindende klimaavtale. Dette ble resultatet halvannet d?gn p? overtid p? klimatoppm?tet i Durban.

– Dette er realistisk sett den beste avtalen vi kunne f?tt ut av Durban. Vi er selvsagt ikke i m?l men innsatsen p? overtid ga resultater. N? har vi et nytt fundament ? arbeide videre p?, og det er av stor betydning at alle land, ogs? de med de st?rste utslippene er med, sier statsminister Jens Stoltenberg,

– Norge presset p? for en enda sterkere avtale, men vi skal glede oss over ethvert skritt i riktig retning, sier statsministeren.

For f?rste gang har India, Kina og USA g?tt med p? utslippskutt i en framtidig juridisk bindende avtale. Den skal fremforhandles innen 2015 og tre i kraft i 2020.

– Det er sv?rt viktig at land med raskt voksende ?konomier ?pner for bindende utslippskutt. At Kina bidro til en slik l?sning er et godt tegn og det fortjener anerkjennelse. Det er avgj?rende med kinesisk medvirkning til globale avtaler, og vi skal ogs? merke oss deres ?kende satsing p? fornybar kraft og mer klimavennlig teknologi, sier Stoltenberg.

Kyotoprotokollen forlenges med fem ?r og det etableres et gr?nt fond for finansiering av klimatiltak i utviklingsland.

– Norge har v?rt en p?driver i arbeidet med det gr?nne fondet og jeg er glad for at dette n? blir en del av l?sningen, sier statsministeren som roser innsatsen til de norske forhandlerne i Durban. 0000

Similar Posts