Partier

Statsministerens program veke 8

– Jeg ford?mmer voldsbruken mot fredelige demonstranter i Libya, Bahrain og Jemen, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
St?re er bekymret for situasjonen i landene og oppfordrer myndighetene til ? avst? fra voldsbruk, respektere ytringsfrihet og tillate fredelige demonstrasjoner.
– Protestene i Libya, Bahrain og Jemen er et uttrykk for befolkningens ?nske om st?rre demokratisk deltagelse. Myndighetene m? respektere grunnleggende menneskerettigheter, som politiske, ?konomiske og sosiale rettigheter. Det er n? avgj?rende at alle krefter bidrar til en fredelig dialog om reformer, sier utenriksministeren.
Demonstrasjonene i Libya, Bahrain og Jemen har de siste dagene v?rt omfattende. Flere mennesker er rapportert drept, mange er skadet og flere skal v?re arrestert i forbindelse med demonstrasjonene.
– Demonstrantene krever blant annet st?rre politisk frihet. Ytrings- og forsamlingsfrihet er grunnleggende menneskerettigheter, og forutsetninger for en demokratisk utvikling. Norge st?tter befolkningenes ?nske om ? leve i samfunn der politiske og sosiale rettigheter blir ivaretatt, sier utenriksminister St?re.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy