Kulturpolitikk

Statsr?d Navarsete til Poznan i Polen

Vi har stor forst?else for at mange vil finne det utfordrende ? flytte om kampflybasen legges ned i Bod?. ? flytte p? seg for ? beholde jobben er alltid utfordrende for b?de arbeidstakeren og familien. Vi ?nsker derfor ? understreke at om ?rland blir valgt som kampflybase, vil hele fylket og Trondheimsregionen ?nske velkommen og legge til rette for b?de arbeidstakere og familier, sier fylkesordf?rer Tore O. Sandvik i S?r-Tr?ndelag og ordf?rer Rita Ottervik i Trondheim.
Trondheimsregionen er i sterk vekst og ?rland er midt i et mangfoldig arbeidsmarked med over 200 000 arbeidsplasser. B?de innen privat og offentlig virksomhet er behovet for nye arbeidstakere stort, og vi kan tilby nye barnehager og skoler i tillegg til de tunge utdanningene i Trondheim, sier Sandvik og Ottervik.
Det bygges n? nye veger over Fosen, samtidig som en god hurtigb?trute skal bli enda bedre. Det vil ta 45-50 minutter ? pendle med b?ten fra hjertet av Trondheim til ?rlandet. B?tforbindelsen skal ogs? bli bedre til Hitra, som ligger 30 minutter unna, og hvor laksen?ringene p? begge ?yene Hitra og Fr?ya fortsatt er i sterk vekst, sier Sandvik og Ottervik.
Om ?rland blir valgt som kampflybase vil vi ?nske alle hjertelig velkommen til S?r-Tr?ndelag og Trondheimsregionen. Vi vil legge til rette med b?de sosial infrastruktur, transport og et mangfoldig arbeidsmarked, avslutter Sandvik og Ottervik.
Tore Sandvik og Rita Ottervik0000

Similar Posts