Internasjonalt

Statsrekneskapen for 2010 lagt fram

-Trondheim kommune har v?rt gjennom store omstillinger, men uten at noen har mistet jobbene sine. Det fastsl?r r?dmann Elin Rognes Solbu, som mandag la fram kommunens ?rsrapport.
Dette mener hun viser at er mulig ? foreta betydelige omstillinger p? kort tid, selv i en stor offentlig organisasjon med 12.000 ansatte.
I ?rsrapporten g?r det fram at det i fjor 11,2 milliarder kroner ? yte tjenester til Trondheims innbyggere, og at innsatsen til de ansatte st?r for 60 prosent av driftsutgiftene.
9,9 milliarder kroner har g?tt til l?pende drift, og 1,3 milliarder kroner til investeringer.
– Sammenlignet med andre st?rre kommuner ligger vi n? p? et niv? hva ang?t ressursinnsatsen til de store tjenesteomr?dene p? linje med, eller litt under gjennomsnittet, sier Solbu.
R?dmannen trekker ogs? fram at kommunens enheter og virksomheter tok vedtatte budsjettinnsparinger p? alvor, og at virksomhetene totalt sett hadde mindreforbruk i 2010.
– Dette er et bevis p? at omstilling under stort trykk er mulig, og at enhetslederne har tatt ansvar i en vanskelig periode, fastsl?r Solbu.0000

Similar Posts