Partier

Statssekret?r Barth Eide til Midt?sten

Statssekret?r Espen Barth Eide reiser onsdag denne uken til Israel og De palestinske omr?dene.
Reisen finner sted i regi av Party of European Socialists (PES), men Eide vil samtidig gjennomf?re bilaterale politiske samtaler, blant annet med Israels visestatsminister Dan Meridor.
Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 020000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy