Internasjonalt

Statssekret?r Espen Barth Eide m?ter Israels viseutenriksminister Daniel Ayalon

– Denne avtalen er et uttrykk for Norges sterke vektlegging av menneskerettigheter i utenrikspolitikken, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Utenriksministeren og FNs h?ykommiss?r for menneskerettigheter (OHCHR), Navanethem Pillay, undertegnet i dag en avtale om tre?rig norsk st?tte p? til sammen 180 millioner kroner. Tre millioner kroner er ?remerket H?ykommiss?rens arbeid for ? bedre menneskerettighetssituasjonen i Nord-Afrika. Dette er f?rste gangen Norge inng?r en fler?rig avtale med OHCHR.
– FNs H?ykommiss?r er avgj?rende i arbeidet med ? styrke det internasjonale systemet for ? sikre menneskerettighetene og en viktig partner for Norge, sier utenriksministeren.
St?re og H?ykommiss?ren diskuterte s?rlig situasjonen i Nord-Afrika og Midt?sten-regionen. De to var enige om at de siste m?nedenes hendelser representerer en historisk mulighet til ? st?tte demokratiske bevegelser og skape en utvikling som hviler p? respekt for menneskerettighetene. H?ykommiss?ren har en viktig rolle ? spille i de p?g?ende reformprosessene i regionen.
Norge har over flere ?r v?rt blant de st?rste bidragsyterne til FNs h?ykommiss?r for menneskerettigheter (OHCHR).
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Mariam Naqvi 980 08 2330000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy