Partier

Stiller st?rre krav til utviklingslandene

Statsminister Jens Stoltenberg understreket i sitt innlegg p? FNs toppm?te om Tusen?rsm?lene at utviklingslandene selv har hovedansvaret for ? n? tusen?rsm?lene. De rike landenes rolle er ? st?tte opp under utviklingslandenes egne planer for ? bekjempe fattigdom.
– B?de rike og fattige land kan gj?re mer for ? oppn? tusen?rsm?lene, sa Jens Stoltenberg i sin tale. Han minnet om at Norge gir over en prosent av BNI til fattige land.
Mange utviklingsland har oppn?dd gode resultater. For eksempel har Tanzania n?r full barneskoledekning og Etiopia har halvert barned?deligheten. Dette viser at utviklingslandenes egne valg teller.
Stoltenberg la vekt p? at utviklingsland m? mobilisere egne ressurser. ? ?konomisk vekst m? fordeles og komme de fattige til gode, sa statsministeren. Og utviklingsland m? bekjempe korrupsjon, utvikle effektive og gode skattesystemer og bruke egne ressurser til ? bekjempe fattigdom.
– Jeg er tilfreds med at FNs medlemsland har blitt enige om dette under toppm?tet om tusen?rsm?lene, sa Stoltenberg.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy