Diplomati

Stine Marie er ?rets bygde-gründer

Fra hjemg?rden lager og selger hun ekslusive m?bler. Materialet er kortreist og flere gode hjelpere s?rger for at hele produksjonen kan gj?res i Rakkestad kommune. Stine Marie Bj?rnstad (31) er ?rets Askeladd.

– Jeg er veldig glad og det betyr veldig mye. Det er den f?rste prisen jeg har f?tt, og n?r man har bygd noe helt fra starten er det veldig fint ? f? en slik anerkjennelse, sier prisvinneren.
For 18. ?ret p? rad deler Norges Bondelag og Landkreditt bank ut Askeladdprisen. Prisen deles ut til ungdom under 35 ?r, som er i ferd med, eller som har etablert n?ringsvirksomhet p? bygdene. Vinneren f?r en pengepremie p? 30.000 kroner.
Stine Marie Bj?rnstad er utdannet designer, og tilbake i 2009 fikk hun ideen om ? lage m?bler i l?ven p? familiens korng?rd p? Degernes i Rakkestad kommune.
– Jeg begynte veldig i det sm?, og lagde noen hagebord til en kaf? i Oslo. Dagen etter at bordene ble satt opp begynte kundene ? sp?rre hvor bordene kom fra. Derfra har det bare ballet p? seg.
Det var starten p? bedriften Fru Blom, som i dag produserer blant annet bord, benker, stoler, skap, k?yesenger og baderomsm?bler. Bj?rnstad har blant annet st?tt bak en totalrenovering av kontorene til Den norske turistforening i Oslo.
T?mmeret tas ut fra skogen p? g?rden og fra andre skogeiere i bygda. T?mmeret kj?res ut og skj?res p? den lokale bygdesaga for s? ? barkes og legges ut for gr?ning p? g?rden. All m?belproduksjon skjer lokalt i bygda, hvor hun leier inn hjelp til t?mmerhogst, t?mmerkj?ring, snekring, sveising og skaper derfor biinntekter for nabob?ndene i bygda.
– Jeg synes det er veldig ? kunne levere et konsept som er produsert bare i Rakkestad. Folk synes det er veldig flott at noen t?rr ? satse, og jeg opplever at bedriften har bidratt til ? skape optimisme.
Prisutdelingen skjedde under ?rsm?tet til Norges Bondelag i Stryn kommune onsdag kveld. Prisutdeler var en av gründerne bak selskapet Moods of Norway, Simen Staalnacke. Moods of Norway, som har hovedkontor i Stryn vant Askeladdprisen i 2005. I ettertid har de gjort det stort b?de i Norge og utenlands med sine kleskolleksjoner.
– At de har klart ? f? til en s? stor suksess p? sin originale m?te med utgangspunkt i bygde-Norge er veldig inspirerende. Jeg f?ler meg veldig priviligert av ? v?re i samme selskap, sier Bj?rnstad.
Det var en enstemmig jury som besluttet ? gi prisen til Fru Blom.
– Bygdene i v?rt landstrakte land holdes levende av folk som ser mulighetene, som t?r ? satse, og som har initiativ og tro p? egne konsepter. ?rets vinner har klart ? bruke det lokale ressursgrunnlaget i sin bygd p? en spennende m?te. Dette skaper ringvirkninger rundt virksomheten ved at hun bruker lokale ressurser og samarbeider med lokale g?rdbrukere. Nok en gang viser det seg at det er i bygdenes unike ressurser at n?kkelen til suksess ligger, sier juryformann og leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke.
– I Landkreditt arbeider vi aktivt for levende og b?rekraftige bygder, f?rst og fremst gjennom ? sikre landbruket god finansiering. Det er viktig for oss ? gi en anerkjennelse til innovative mennesker som bidrar til ? fremme norske bygder p? nye m?ter, og som skaper arbeidsplasser i distriktene. Ungdommen er framtida for norsk landbruk, og gjennom Landkreditt Bank har vi siden starten hatt fordelaktige betingelser til unge b?nder som ?nsker ? satse p? g?rden. ?rets prisvinner er en verdig vinner som har laget et solid og spennende konsept, og har lykkes sv?rt godt med dette, sier styreleder i Landkreditt bank, Knut Nordmo.
Kontaktpersoner:
Stine Marie Bj?rnstad: 951 30 313
Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke: 901 50 624
Styreleder i Landkreditt bank, Knut Nordmo: 959 49 146

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0000

Similar Posts