Internasjonalt

Stoltenberg m?ter Thabo Mbeki og Frederik de Klerk

Regjeringa vil leggje om den offentlige konsertverksemda ved Rikskonsertane i si noverande form. Dette gjeld berre 300 av dei totalt 10 000 konsertane i Rikskonsertane.
M?let er ? leggje betre til rette for at musikarar kan turnere i heile landet, styrkje lokale arrang?rar i tillegg til ? konsentrere verksemda til mindre stader og andre arenaer, til d?mes arbeidsplassar. Det er ogs? eit m?l ? n? ut med offentlege konserttilbod til ungdom i st?rre grad enn i dag.
Regjeringa ?nskjer ei breiare geografisk spreiing av konsertverksemda, mellom anna ved ? leggje til rette for st?tte til fleire mindre konserttilbod, ogs? p? stader som ikkje har eit sterkt arrang?rnettverk i dag.
Midlane til den offentlege konsertverksemda i Rikskonsertane skal omdisponerast til styrking av musikar- og arrang?rst?tta under Norsk kulturr?d og til meir desentraliserte konsertformer i Rikskonsertane: Musikarordninga skal utvidast til ? femne om alle musikksjangrar og bidra til turnear i fleire delar av landet. Styrking av arrang?rordninga vil bidra til ? styrkje fleire gode konsertarrang?rar lokalt. Delar av midlane blir igjen i Rikskonsertane til kombinasjonskonsertar med utgangspunkt i skolekonsertverksemda. Dette inneber at musikarane som allereie turnerer rundt i landet gjennom skolekonsertordninga, ogs? held konserter p? kvelden og p? andre arenaer, til d?mes arbeidsplassar. Stortingsmeldinga om kultur og inkludering vil gjere n?rmare greie for omlegginga.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy