Internasjonalt

Stor interesse for ? delta i ?Saman om ein betre kommune?

Allerede fredag denne uken kan du avgi stemme til h?stens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Muligheten til ? stemme gjelder alle velgere b?de innenriks og utenriks.

De som ikke har mulighet til ? stemme innenfor den ordin?re forh?ndsstemmeperioden eller p? valgdagen, kan fra 1. juli til 9. august avgi tidligstemme. ?nsker du ? stemme s? tidlig, m? du ta kontakt med den kommunen du oppholder deg i for ? f? informasjon om n?r og hvor stemmegivning kan skje. Kommunene har ikke stemmegivning i alle valglokalene i denne perioden.

Slik fungerer ordningen:
Tidligstemme kan avgis i en hvilken som helst kommune fra 1. juli.
Du m? ta kontakt med kommunen for ? avtale tid for ? stemme, eventuelt se kommunens hjemmesider for n?rmere informasjon.
Tidlig i perioden kan det v?re at velgerne m? bruke en stemmeseddel kun p?f?rt de registrerte partienes navn og uten kandidatnavn. Velgerne m? da krysse av for eller skrive p? hvilket parti/gruppe de vil stemme p?. S? snart de lokale stemmesedlene er klare, vil de bli brukt ved stemmegivningen. I enkelte kommuner er de lokale stemmesedlene klare allerede fra 1. juli.
Husk ? ta med deg legitimasjon n?r du skal stemme.
Stemme i utlandet
Velgere som er bosatt i utlandet, p? Svalbard og Jan Mayen eller som oppholder seg midlertidig i utlandet, kan ogs? stemme fra 1.juli. Velgere som er bosatt i utlandet, kan ogs? forh?ndsstemme i Norge eller stemme p? valgdagen den 12. september dersom de heller ?nsker det.

Velgere som forh?ndsstemmer i utlandet, kan gj?re dette fra fredag 1. juli til og med fredag 2. september 2011. P? Svalbard bestemmer Sysselmannen n?r siste frist for ? forh?ndsstemme er.

Velgeren er selv ansvarlig for ? stemme s? tidlig at stemmen kommer fram til riktig kommune innen valgdagen mandag 12. september kl. 21.00 med normal postgang.

Alle velgere m? huske ? ta med seg legitimasjon n?r de skal stemme i utlandet.
Mer informasjon om hvor og hvordan man stemmer utenriks finnes p? www.valg.no.

Forh?ndsstemming
Den 10. august starter den ordin?re forh?ndsstemmegivningen. Kommunene bestemmer ?pningstider og i hvilke lokaler stemmegivningen skal foreg?, for eksempel r?dhus, serviorg og bibliotek. Det er mulig ? forh?ndsstemme fram til og med fredag 9. september.

To fors?k i 2011
I 20 kommuner kan 16- og 17-?ringene stemme ved kommunestyrevalget. Dette gjelder for kommunene: Austevoll, Gjesdal, Grimstad, Hamar, Hammerfest, Kautokeino, K?fjord, Luster, L?renskog, Mandal, Marker, Namdalseid, Osen, Porsgrunn, Re, Sigdal, Stavanger, Tysfjord, V?g? og ?lesund.

I 10 kommuner kan velgerne forh?ndsstemme via Internett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. Dette gjelder for kommunene Bod?, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Rad?y, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og ?lesund.

Valgdagen er 12. september. Mer informasjon om valget finner du p? www.valg.no.
Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.
1000

Similar Posts