Internasjonalt

Storberget bes?ker Hedmark torsdag

-Denne h?ringsrunden er et viktig ledd i ? f?lge opp arbeidsgruppens forslag til forvaltningstiltak. Det er nyttig ? f? mest mulig kjennskap til hvordan ber?rte, interessenter og andre akt?rer som engasjerer seg i turistfisken?ringa, mener om tiltakene. Derfor er alle innspill velkomne med tanke p? den videre oppf?lgingen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
Det er rapporten ?Vurdering av mulige forvaltningstiltak overfor n?ringsvirksomhet basert p? turistfiske i sj?? som i dag er sendt p? h?ring.
Rapporten, som ble overlevert fiskeri- og kystministeren 27. juni i ?r, har gjort rede for og vurdert mulige forvaltningstiltak rettet mot n?ringsvirksomhet basert p? turistfiske.
H?ringsfristen er fredag 9. desember.

Last ned rapporten her.
H?ringsdokumentene finner du her.

Kontaktperson: R?dgiver Alessandro A. T. Astroza, tlf 22 24 64 63 0000

Similar Posts