Internasjonalt

Storberget bes?ker Nes, Eidsvoll og Elverum

Tal fr? Husbanken syner at 129 000 husstandar fekk bust?tte i juni. Dette er 21 400, eller 20 prosent, fleire enn f?r utvidinga av ordninga for to ?r sidan.
-Bust?tta gjer at husstandar med l?ge inntekter og h?ge buutgifter kan etablere seg og bli buande i bustaden. Ordninga er eit av dei viktigaste verkemidla regjeringa har for ? motverke fattigdom og hjelpe folk til ein god og trygg bustad, seier statssekret?r Hege Solbakken i Kommunal- og regionaldepartementet.
St?rst auke i talet p? mottakarar har Akershus, med ein auke p? heile 60 prosent. I Rogaland og Oslo, som kjem p? dei neste plassane, har auken vore p? n?r 40 prosent.
F?rste halv?r 2011 blei det utbetalt totalt 1,4 milliardar kroner i ordin?r bust?tte, noko som er 300 millionar kroner, eller 27 prosent, meir enn i same periode 2009.
Fr? 1. juli i ?r blei bust?tta styrkt ytterlegare, slik at barnefamiliar med h?ge buutgifter f?r meir i st?tte. I Oslo f?r ?g einslege meir bust?tte.
Husbanken sin bust?ttekalkulator gjev ein pekepinn p? om ein kan ha krav p? bust?tte.

? Eg vil oppmode dei med l?ge inntekter og h?ge buutgifter, og s?rleg barnefamiliar, til ? sjekke med kommunen sin om dei har krav p? bust?tte, seier Solbakken.
Tal p? husstandar som fekk utbetalt bust?tte i juni m?nad 2009 og 2011, graf (pdf).

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Sted Inne   #Sted Kulturtorget   #Sted Nedre Torg   #Tysdal Moe