Partier

Storberget til Trondheim mandag

Justisministeren vitjar Trondheim mandag 18. oktober.

Program for dagen:

11.30 ? 12.30 Trondheim fengsel. Tema: Den nye avdelinga for forvaring som opnar ved fengselet i l?pet av oktober.
13.00 – 13.45 Offisiell opning av kompetansesenter for sivile gjerem?l i S?r-Tr?ndelag politidistrikt, Namsfogden, Bratt?rkaia 13b

13.45 Tid til presse

14.00 ? 14.45 Vitjar Konfliktr?da, Havnegata 2

15.00 ? 16.00 Vitjar Frostating lagmannsrett, Munkegaten 20

Tema: Erfaring med videokonferanseutstyr

16.30 Vitjar overgrepseininga, St. Olavs Hospital

17.00-20.40 Partiarrangement

Pressekontakt:

Politisk r?dgiver Eirik ?wre Thorshaug, mob 90 72 50 57.0000

Similar Posts