Internasjonalt

Storbymidler til barn og unge i byer

Direkt?r Jan-Gunnar Winther ble i dag, av Kongen i statsr?d, beskikket til sin andre ?rem?lsperiode p? 6 ?r som direkt?r i Norsk Polarinstitutt.
Winther er sivilingeni?r fra NTNU fra 1987 og Ph.D (doktorgrad) samme sted fra 1993.
Jan-Gunnar Winther (48 ?r) har de siste seks ?rene v?rt direkt?r for Norsk Polarinstitutt.
Fra 1988 til 1994 var han ansatt som forskningsingeni?r ved SINTEF NHL, Trondheim. I 1994 ble han ansatt som leder for Antarktis seksjonen i Norsk Polarinstitutt. Fra 1998 til 2004 ledet han programmet for polar klimaforskning, og i 2004 ble han ansatt som forskningsdirekt?r i Norsk Polarinstitutt. Han har under tiden i instituttet hatt oppgaver og verv i en rekke sammenhenger, internt i Polarmilj?senteret og nasjonalt, s? vel som internasjonalt.0000

Similar Posts