Partier

St?re bekymret for situasjonen til iranske MR-forsvarere

– Dommene mot fredsprisvinner Shirin Ebadi og advokat Nasrin Sotoudeh viser at situasjonen for iranske menneskerettighetsforsvarere er blitt kraftig forverret, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Advokat Nasrin Sotoudeh er blitt d?mt til elleve ?rs fengsel for ? ha handlet i strid med nasjonal sikkerhet, og har dessuten f?tt forbud mot ? arbeide som advokat og mot ? forlate Iran i 20 ?r. Sotoudeh er blitt holdt fengslet siden september, og er sterkt svekket etter gjentatte sultestreiker. Hun har som advokat s?rlig engasjert seg for mindre?rige d?dsd?mte, og har dessuten forsvart Shirin Ebadi.
Fredsprisvinner Shirin Ebadi er blitt d?mt til ? betale skatt og straffeskatt av Nobelprisen som hun mottok i 2003, samlet bel?per dette seg til mer enn 7 millioner norske kroner. Skattekravet overstiger if?lge Ebadi verdien av all hennes eiendom, og vil derfor i praksis gj?re det umulig for henne ? returnere til sitt hjemland.
Dommene mot Sotoudeh og Ebadi f?yer seg inn i et m?nster av en stadig sterkere forf?lgelse av iranske menneskerettighetsforsvarere. En rekke advokater er blitt fengslet den siste tiden, og det er i dag sv?rt vanskelig ? arbeide med menneskerettigheter i Iran. Utenriksdepartementet har over lengre tid fulgt begge sakene, ikke minst gjennom v?r ambassade i Teheran, og vil fortsette dette arbeidet.
– Mennesker som Sotoudeh og Ebadi spiller en avgj?rende rolle i forsvaret av menneskerettighetene. Jeg vil p? det sterkeste oppfordre iranske myndigheter til ? s?rge for at advokater og menneskerettighetsforsvarere f?r utf?re sitt arbeid i tr?d med iransk lov og internasjonale konvensjoner, understreker utenriksminister St?re.0000

Similar Posts