Internasjonalt

St?re deltar p? OECDs ministerr?dsm?te i Paris

Les faktaarket om retursentrene her Regionene Nord, Midt-Norge, Vest og S?r skal skaffe to retursentre hver, mens regionene Indre ?stland og Oslo skal skaffe inntil fire retursentre hver.

– Vi regner med p? f? inn flere tilbud denne gangen. Vi har gjort en del endringer i konkurransegrunnlaget, ettersom forrige konkurranserunde ikke f?rte fram, sier avdelingsdirekt?r Anne Siri Rustad.

Endringer fra forrige runde
UDI avviste samtlige av de 16 tilbudene etter forrige utlysning. Flere av tilbudene oppfylte ikke kravene til beliggenhet eller boform, mens andre var for dyre og l? over UDIs ?konomiske ramme.

I det nye konkurransegrunnlaget har UDI justert kravet til st?rrelse, og fjernet kravet til boform. Lokaliseringen av retursentre skal fortsatt ta hensyn til politiets arbeid generelt og arbeidet med uttransportering, gjennom n?rhet til sentral politistasjon og tilgang til offentlig kommunikasjon. Kravene om eksakte avstandsgrenser til flyplass, er imidlertid fjernet.
Tydeligere skille
Retursentrene skal innrette sitt arbeid mot retur innenfor rammen for ordin?r drift. I tillegg til den ordin?re driften, kan retursentre og andre s?ke UDI om midler til returtiltak som skal bidra til en god kvalitet p? sentrene. Alle retursentre vil dessuten motta et ekstra tilskudd til returforberedende tiltak.

– I denne utlysningen har vi tydeliggjort skillet mellom hva som skal inng? i den ordin?re driften av retursenter og hva som kommer i tillegg, sier Rustad.

Oppstart i h?st
Fristen for ? levere tilbud er satt til 7. juli. UDI vil etter planen inng? avtaler i uke 32 i region S?r, Indre ?stland og Nord og i uke 36 i region Vest, Midt- Norge og Oslo. Retursentrene har planlagt oppstart i september og oktober.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy