Internasjonalt

St?re ford?mmer voldshandlingene i Sudan

I forbindelse med dagens m?te i E?S-r?det i Brussel informerte utenriksminister Jonas Gahr St?re EU-siden om norsk holdning til EUs tredje postdirektiv.
– Dette er tungveiende argumenter for at Norge ikke kan innlemme dette direktivet. For regjeringen er det viktig ? sikre seks dagers levering, enhetsporto og gode arbeids- og l?nnsvilk?r for de ansatte i Posten Norge. Det er berettiget tvil om vi kan sikre dette med det foreliggende direktivet, sier utenriksminister St?re.
– Jeg brukte anledningen ved dette m?tet i E?S-r?det til ? informere om Norges syn. EU-siden merket seg norsk holdning og inviterte Norge til samtaler om v?re innvendinger. Vi har takket ja til denne invitasjon, sier utenriksministeren. Han antar at slike samtaler kan komme i gang f?r sommeren.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy