Internasjonalt

St?re i E?S-r?det i Brussel

– Utviklingen i Syria g?r i negativ retning. Dette krever enda sterkere reaksjoner fra det internasjonale samfunn. Norge vil derfor slutte seg til EUs utvidede tiltak mot Syria som n? ogs? omfatter det ?verste niv?et p? det syriske politiske lederskapet, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
EU vedtok 23. mai ? utvide Syria-tiltakene av 9. mai til ogs? ? omfatte det ?verste niv?et p? det syriske politiske lederskapet. Tiltakene omfatter frys av midler, reiserestriksjoner samt forbud mot eksport av v?pen og annet utstyr som kan brukes til undertrykking av folket.
Demonstrasjonene i Syria vedvarer, og nye titalls demonstranter mistet livet i l?pet av helgen. Flere hundre mennesker har mistet livet i demonstrasjonene som tok til i midten av mars, og mange flere er blitt skadet og arrestert.
– Fra norsk side tar vi sterk avstand fra den p?g?ende voldsbruken fra syriske myndigheters side, sier St?re. Vi oppfordrer syriske myndigheter til snarest ? stanse all vold mot demonstrantene, tillate fredelige demonstrasjoner, l?slate politiske fanger og innlede dialog med opposisjonen. Mulighetene for dette svinner for hver drepte syrer. Assad m? enten lede overgangen til et demokratisk regime eller g? av.0000

Similar Posts