Internasjonalt

St?re leder 20-?rsmarkering med de baltiske landene

Vi grensehandlet for nesten 10,8 milliarder kroner de siste fire kvartalene. Dette er en ?kning p? 2 prosent sammenlignet med forrige firekvartalers periode, viser nye tall fra SSB.
-Man skulle kanskje tro at taket var n?dd, men grensehandelen bare fortsetter ? ?ke. Vi tror det henger sammen med det sterke trykket fra den norske landbrukssektoren, inkludert landbruksminister Lars Peder Brekk, p? ? ?ke prisene enda mer p? bl.a. kj?ttvarer og ost. I tillegg har vi store avgiftsforskjeller til nabolandene p? lokkevarene alkohol og tobakk, sier direkt?r Thomas Angell i HSH
Grensehandelen har lenge ligget p? et sv?rt h?yt niv? sett i forhold til befolkningens st?rrelse og den totale dagligvareomsetningen i Norge, som er p? 134 milliarder kroner (2010). SSBs unders?kelse viser at stadig flere tar turen til Sverige for ? gj?re sine dagligvareinnkj?p.
(Foto: Kev Meredith CC BY-ND)
HSH er hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge og organiserer virksomheter innen varehandel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, utdanning, kultur og frivillighet. HSH organiserer mer enn nesten 15.000, med til sammen 200 000 ansatte.0000

Similar Posts