Internasjonalt

St?re m?ter Australias utenriksminister Rudd i morgen

Opptil halvparten av brukere p? sykehjem som har sikre tegn p? demens har ikke f?tt diagnosen. N? viser erfaringer fra 26 kommuner at egne demensteam sikrer at flere f?r riktig diagnose. ? Dermed kan ogs? hjelpen de f?r tilpasses deres behov, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
26 kommuner har deltatt i et tre?rig program for utredning og diagnostisering av demens i forbindelse med regjeringens demensplan 2015.
Prosjektet har n? levert sin rapport. Den viser at demensteamene og koordinatorene har fanget opp 275 personer med mistanke av demens. Utredningen medf?rte at over halvparten mottok nye tilbud.
F?r nye verkt?y
? Dette viser at en m?lrettet satsing f?rer til at flere beboere p? sykehjem f?r diagnosen demens og dermed en videre oppf?lging som er tilpasset deres situasjon, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
Erfaringene fra kommunene viser at demensteam b?r v?re tverrfaglig sammensatt. Teamet b?r ha ansvar for demensutredning, samt oppf?lging av mennesker med demens og deres p?r?rende. Demensteamene har kunnskap om tiltak, st?tte til familie og hvordan man kan takle utfordrende adferd, og gir ofte veiledning og undervisning til annet helse- og omsorgspersonell i kommunen.
? En forutsetning for ? kunne gi riktig behandling og god omsorg til mennesker med demens er at tilstanden er tilstrekkelig utredet. De nye utredningsverkt?yene og h?ndboken vil sette kommunene i stand til ? yte bedre tjenester til personer med demens og styrke kvaliteten i demensomsorgen, sier Str?m-Erichsen.
Mange uten diagnose
Det er om lag 70.000 personer med demens i Norge. Samtidig viser unders?kelser at opptil 50 prosent av alle brukere i sykehjem, som viser sikre tegn p? demens, ikke er blitt diagnostisert.
Som del av demensplan 2015 mottar n? alle norske kommuner veileder for utredning og diagnostisering av personer med demens og h?ndbok i etablering av demensteam.
? Dette er viktig. En diagnose gir pasienten, p?r?rende og hjelpeapparatet en realistisk mulighet for planlegging og iverksetting av n?dvendige helsetiltak, sier Str?m-Erichsen.
Liste over modellkommuner
Helse S?r-?st
Nordre Land
Sarpsborg
Fredrikstad
Rygge
B?rum
Nord og Uvdal
Rollag
Flesberg
Hol
Vinje
Grimstad
Arendal
Mandal
Horten

Helse Vest
Aurland
Oster?y
Tysnes
Helse Midt-Norge
Kristiansund
Tingvoll
Roan
Overhalla
Flatanger
Helse Nord
Rana
Narvik
Vads?
Porsanger
Sortland
H?ndbok om etablering og drift av demensteam: http://www.nordemens.no/ViewFile.aspx?itemID=2824
Verkt?y for utredning av demens i sykehjem:
http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?itemID=2806
Rapport fra modellkommuneprogrammet for utredning og diagnostisering av demens:
http://www.nordemens.no/?PageID=31&ItemID=2800
F?lg oss p? Facebook F?lg oss p? Twitter0000

Similar Posts