Internasjonalt

St?re m?ter Clinton i Washington

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete nytta sjansen til ? r?yste same dag som f?rehandsr?ystinga starta opp.
Fr? og med i dag er det mogleg ? r?yste p? f?rehand til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2011. Kommunal- og regionalministeren r?ysta i L?rdal r?dhus.

– Hendingane 22. juli var eit angrep p? Noregs demokrati. Deltaking i valet er viktig for ? st?tte opp om demokratiet og dei verdiane vi alle ?nskjer ? verne om. Eg vil difor oppfordre alle til ? bruke r?ysteretten sin, Navarsete.
Foto: Kommunal- og regionaldepartementet

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy