Partier

St?re m?ter FNs n?dhjelpskoordinator Valerie Amos

FNs n?dhjelpskoordinator Valerie Amos kommer til Norge i dag og vil ha et eget m?te med utenriksminister St?re kl. 12.00.
Amos bes?ker Norge i forbindelse med Ochas ?rlige m?te med de nordiske landene p? Lysebu. Dette er Amos’ andre bes?k til Norge etter at hun tiltr?dte 1. september 2011. Hun vil under bes?ket ogs? m?te Espen Barth Eide og Ingrid Fiskaa.
Valerie Amos har v?rt ansatt i stillingen som n?dhjelpskoordinator siden september 2010 og har p? den korte tiden rukket ? fremst? som en tydelig og handlekraftig talsperson for humanit?re saker b?de i og utenfor FN.
– Norge er sv?rt forn?yd med arbeidet Amos har utrettet p? denne korte tiden gitt de betydelige humanit?re utfordringene verden har blitt stilt overfor, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Amos er ogs? visegeneralsekret?r og leder av FNs kontor for koordinering av humanit?r virksomhet (Ocha). Norge er blant de fem st?rste ?konomiske bidragsyterne til Ocha og tar i juli 2011 over ledervervet i Ochas givergruppe (Ocha Donor Support Group).
St?re og Amos vil ogs? diskutere den humanit?re situasjonen i Libya.
Det ?pnes for et kort m?te med pressen ca. 12.25.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Mariam Naqvi (98 00 82 33)0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy