Partier

St?re og Solheims program i New York under ?pningen av FNs 65. generalforsamling

Utenriksminister Jonas Gahr St?re og milj?- og utviklingsminister Erik Solheim er i New York i forbindelse med ?pningen av FNs 65. generalforsamling neste uke.
Pressekontakter:
For St?re: Underdirekt?r Ragnhild Imerslund (i New York): Mobil +47 414 79 363, e-post: eller pressevakten (i Oslo): 23 95 00 02.
For Solheim og Fiskaa: Informasjonssjef Trond Viken (i New York): Mobil +47 992 18 303, e-post: eller pressevakten (i Oslo): 913 95 000. Presser?d ved FN-delegasjonen: Emma Lydersen + 1 646642 9910
Pressebilder blir fortl?pende publisert p? www.flickr.com/utenriksdept
Tidene i programmet under er New York-tid (minus seks timer). Det kan bli endringer i programmet. I tillegg til det oppf?rte programmet vil det v?re en rekke bilaterale m?ter.
St?rre arrangementer:
20.-22. september
Toppm?tet om tusen?rsm?lene
22. september
H?yniv?m?te om biologisk mangfold (ifm. biomangfold?ret 2010)
23.-25. september
Generaldebatten i generalforsamlingen. Se Aktuelle FN-sp?rsm?l for mer informasjon om norske prioriteringer.
27.-30. september
Generaldebatten i generalforsamlingen.
Program
S?ndag 19. september
Kl. 16:00 St?re har pressebrief om h?yniv?uka med statsminister Jens Stoltenberg. Sted: TBC
Kl. 17:00 St?re deltar p? m?te i Friends of Pakistan for ? dr?fte flomkatastrofen som rammet Pakistan.
Mandag 20. september
Kl. 07:30- 08:15 St?re og Solheim har morgenkaffe med norsk pressekorps, Hotel Intercontinental (TBC)
Kl. 15:00 – 18:00 Solheim deltar i rundebordseminar om utdanning og helse.
Kl. 18:00 ? 21:30 Solheim deltar i panel i FNs utviklingsprograms (UNDP) sidearrangement om milj? og biologisk mangfold. Utdeling av Equator Prize. UNDPs sidearrangement holdes med prisutdeling i Ekvator-initiativet som ramme (?nsket om ? bekjempe fattigdom gjennom b?rekraftig bruk og bevaring av det naturlige biomangfoldet i ekvatorialbeltet). Tittel for arrangementet: ?Biodiversity, Eco?systems and Climate Change ? Scaling up Local Solutions to Achieve the Millennium Development Goals?.
Tirsdag 21. september
Kl. 08:30 Solheim deltar i Botswanas og Unaids’ (FNs program for bekjempelse av hvi/aids) sidearrangement om hiv/aids: ?Towards an Integrated Approach to Attaining Health-Related MDG?.
Kl. 09:00 ? 13:00 St?re leder giverlandsgruppem?te for palestinerne (AHLC) hvor blant annet statsminister Fayyad og kvartettens Midt?sten-utsending Tony Blair ogs? deltar.
Kl. 10:00 Solheim undertegner en avtale med seks vestafrikanske kystater om faglig og ?konomisk samarbeid knyttet til fastsettelsen av yttergrensene for landenes kontinentalsokkel.
Kl. 13:15 eller 14:00 St?re (AHLC) holder pressebrief etter giverlandsgruppem?te for palestinerne med Fayyad og Blair
Kl. 13:30 St?re deltar p? lansering av ?Global Alliance for Clean Cookstoves? som er et globalt initativ ledet av USA, UN foundation m.fl. Form?let er ? ?ke bruk av rene ovner i utviklingsland for ? redusere innend?rs forursensning og forhindre utslipp av klimagasser. (Tentativt)
Kl. 15:00-18:00 Solheim deltar p? sidearrangement om innovative finansieringsmekanismer (hvordan skaffe mer penger til utvikling i fattige land). Frankrike og Japan er verter for m?tet, der blant annet Frankrikes president Zarkozy deltar.
Kl. 16:30 Stoltenberg og Solheim m?ter Sri Lankas president Mahinda Rajapakse.
Kl. 18:00 Solheim deltar i middag om genressursforhandlinger og etableringen av milj?panel.
Kl. 19:00 St?re deltar i en transatlantisk middag for bl.a Nato- og EU-landene hvor Hillary Clinton er vertskap.
Onsdag 22. september
Kl. 08:00 St?re og Brasils utenriksminister er vertskap for ministerfrokost om helse og utenrikspolitikk. Frokosten samler syv utenriksministre fra Brasil, Frankrike, Indonesia, Norge, Senegal, S?r-Afrika og Thailand.
Kl. 08:00 Solheim og Indonesia vertskap for et sidearrangement om partnerskapet for den norske skogsatsingen i Indonesia.
Kl. 09:00 St?re deltar i ministerm?te i Nato/Russlandsr?det (NRC)
Kl. 09:00 Solheim deltar ved ?pningen av h?yniv?m?te om biomangfold.
Kl. 13:15 Solheim deltar p? TEEB-lunsj (handler om ?konomien i biomangfold og ?kosystemtjenester).
Kl. 15:00 Solheim leder et debattpanel under h?yniv?m?tet om biomangfold
Torsdag 23. september
Kl. 09:00 St?re deltar ved ?pningen av generaldebatten i FNs generalforsamling
Kl. 14:30 St?re deltar p? uformelt ministerm?te om pr?vestansavtalen (Comprehensive test-ban Treaty (CTBT))
Kl. 19:00 St?re deltar p? president Obamas mottakelse.
Fredag 24. september
Kl. 08:00 St?re deltar p? ministerfrokost om fred gjennom forhandling. Vertskap er Finland og Tyrkia (Tyrkia har ?formannskap? i sikkerhetsr?det p? dette tidspunktet)
Kl. 09:00 Fiskaa deltar i h?yniv?gjennomgangen av Mauritius-strategien.
Kl. 09:30 St?re holder innlegg p? generalsekret?rens konferanse om nedrustning.
Kl. 10:30 St?re leder Trygve Lie Symposium om menneskerettigheter og n?ringsliv. Norge er vertskap. Fiskaa deltar ogs?.
Kl. 15:00 St?re deltar p? generalsekret?rens h?yniv?m?te om Sudan.
L?rdag 25. september
Kl. 09:00 Solheim deltar p? ministerm?te i forkant av FN-toppm?tet om klima i Cancun, Mexico. (Mexico er vertskap b?de for m?tet i New York og Cancun).
Kl. 09:00 Fiskaa deltar p? sidearrangement med fokus p? gjennomf?ringen av sikkerhetsr?dsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Det er ti ?r siden vedtaket: ?A 1325 Call To Action?.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy