Kulturpolitikk

Större fokus p? alkoholbrukets skador p? andra

Samhällets kostnader för alkoholskador är enorma. Att begränsa skadorna av alkohol är därför en viktig fak­tor för att öka folkhälsan och välfärden i v?ra samhällen. Men det är inte bara den som dricker som riskerar att skadas, utan ocks? familjen, kollegorna och samhället i stort. Nordens Välfärdscenter nya publikation fokuserar p? alkoholbrukets skador p? andra.
Alkoholforskningen visar att generella ?tgärder som sänker den totala alkoholkonsumtionen har effekter p? skadeniv?n och därmed ocks? skador p? andra. Världshälsoorganisationen WHOs rekommendationer till länder världen över g?r ut p? begränsad tillgänglighet till alkohol, höga priser och regler som begränsar mar­knadsföring och reklam, allt med m?let att minska alkoholrelaterade skador. Men restriktioner och monopol är inte nog. Ska vi komma tillrätta med alkoholens skadeverkningar p? tredje part m?ste vi arbeta inom hela det socialpolitiska fältet.
I det här temahäftet tar vi upp alkoholbruk och skador p? andra fr?n flera olika synvinklar. I m?nga av dem st?r barnen i fokus, vilket gör arbetet extra viktigt.
I temahäftet kan du bl.a. läsa om alkoholproblem bland kolleger, vad gemene man tycker om när det är passande att dricka och när det inte är det, och om hur WHO arbetar för att minska skador p? tredje part

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.

0000

Similar Posts