Kulturpolitikk

St?rste utlysning til bedrifter noensinne

St?rste utlysning til bedrifter noensinne

N?rings- og handelsminister Trond Giske inviterer til et Afrika-seminar fredag 4. november. Dette arrangeres i forbindelse med hans og milj?- og utviklingsminister Erik Solheims kommende bes?k til Angola, Ghana og Mosambik.

Seminaret blir avviklet for ? tilby p?meldte deltakere i n?ringslivsdelegasjonen faglig innspill i forkant av bes?ket. Deler av arrangementet er ?pent for pressen. Det vil bli gitt anledning til korte intervjuer med statsr?dene.

Les mer om turen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/pressesenter/pressemeldinger/2011/giske-og-solheim-til-afrika-for-a-fremme.html?id=653733

Agenda:

11.00-11.05 Velkommen ved/Birgit L?yland, avdelingsdirekt?r NHD.

11.05-11.20 Praktisk informasjon om bes?ket, Per Reinboth, direkt?r Innovasjon Norge.

11.20-11.35 Myteknusing og langsiktige utviklingstrekk, ?yvind Eggen, seniorforsker NUPI.

11.35-11.50 Handel med Afrika: Trender og muligheter for norske bedrifter, Arne Melchior, seniorforsker NUPI.

11.50-12.20 Africa ? Opportunities in the last frontier market, Ayo Salami, Chief Investment Officer Duet Africa.

12.20-12.30 Hvorfor Afrika? Erik Solheim, milj?- og utviklingsminister, Trond Giske, n?rings- og handelsminister.

12.30-13.00 Lunsj ? lukket for pressen.
Tid: Fredag 4. november, kl. 11.00-12.30 (?pent for pressen i dette tidsrommet).

Sted: NUPI, C. J. Hambros plass 2

Kontakt: Anne Cecilie Lund, kommunikasjonssjef N?rings- og handelsdepartementet, 996 21 213, eller Ragnhild H?land Simenstad, kommunikasjonsr?dgiver i Utenriksdepartementet, 917 17 459.0000

A to już wiesz?  Ny trafikkavtale gir eit betre og meir attraktivt togtilbod

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy