Kulturpolitikk

St?tter EUs bemanningsdirektiv

Flere fagforeninger har varslet at de vil avholde en politisk streik rettet mot EUs vikarbyr?direktiv 18. januar. ManpowerGroup st?tter imidlertid direktivet fordi det sikrer l?nns- og arbeidsvilk?rene for utleide.

EU-direktivet skal sikre at vikarer f?r lik l?nn som han/hun ville ha hatt som direkte ansatt i innleiebedriften.

? ManpowerGroup ?nsker direktivet velkommen og h?per p? snarest mulig implementering i norsk lovgivning. Siden etableringen av Manpower i Norge i 1965 har v?rt hovedprinsipp v?rt at v?re utleide medarbeidere skal l?nnes likt som kundens egne ansatte, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.

Behov for midlertidig arbeidskraft
Flere LO-forbund er motstandere av bemanningsdirektivet og vil demonstrere dette med en politisk streik 18. januar kl. 12. De frykter direktivet vil gi vekst for bemanningsbransjen, mens EU-direktivet tvert i mot sier at en velfungerende bemanningsbransje er en forutsetning for et vel fungerende arbeidsmarked.

? Det er et stort behov for midlertidig arbeidskraft i Norge ved permisjoner, sykefrav?r, prosjekter, sesongsvingninger osv. Dette kan enten l?ses ved innleie fra seri?se bemanningsforetak som l?nner bra og som skaffer nytt arbeid n?r oppdraget er over, eller det kan l?ses ved midlertidige ansettelser der den ansatte st?r mer “alene” og ikke har noe annet ? g? til n?r vikariatet er slutt, sier Maalfrid Brath.

Unders?kelse blant ansatte
En fersk unders?kelse fra NHO-Service viser at de aller fleste ansatte i bemanningsbransjen har det bra p? jobb og at de vil anbefale venner og bekjente til ? ta tilsvarende arbeid.

? Ca hver tredje medarbeider Manpower leier ut, f?r fast ansettelse hos en av v?re kunder. Dette kommer i tillegg til de vi rekrutterer direkte til faste stillinger hos v?re kunder. For de som har m?l om ? f? fast og ordin?r jobb i det norske arbeidslivet er bemanningsforetakene en attraktiv og effektiv vei. Andre har kanskje ikke et slikt overordnet m?l.

For uansett hensikten v?re medarbeidere har med ? jobbe for oss, viser v?re personalunders?kelser at 76 prosent av v?re utleide medarbeidere alt i alt er tilfredse med ? ha ManpowerGroup som arbeidsgiver og at ca samme prosentandel vil anbefale oss som en god arbeidsgiver til venner og bekjente, understreker Maalfrid Brath.

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup? er verdensledende i ? finne riktig bemanningsl?sning, basert p? menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. P? denne m?ten skaper vi ?Innovative Workforce Solutions?.

ManpowerGroup hjelper b?de sm? og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower og Right Management.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forst?else og lokal kompetanse, ?ker vi v?re kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag ?rlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og 11 000 medarbeidere knyttet til oss.0000

Similar Posts