Politikk

Styrker fellesskapet i ferien

Styrker fellesskapet i ferien
24-02-2014 07:00 Frelsesarmeen Frelsesarmeen gir denne uken barn i Bergen gode ferieopplevelser- helt gratis.

Frelsesarmeen gir denne uken barn i Bergen gode ferieopplevelser- helt gratis.
? Vi ?nsker ? gj?re noe positivt for n?rmilj?et. Da bygger vi gode relasjoner ? b?de mellom deltakere og ledere og barna seg imellom. Barn trenger venner og fellesskap, sier koordinator for Frelsesarmeens ferietilbud i Bergen, Linda Monclair Stavland.
Popul?rt tilbud
Stavland vet at aktivitetene de tilbyr, slik som tur til akvariet, bowling, bes?ket til b?de lekeland og strutsefarm, er sv?rt popul?re.
? I gjennomsnitt er det rundt 70-80 barn som er med per dag, men vi har ogs? v?rt over 150, forteller Stavland.
Hun understreker viktigheten at alle barn p? skoler i n?romr?det inviteres med. Dermed stigmatiseres ikke barn fra ?konomisk vanskeligstilte familier.
? Det er viktig for alle barn ? ha noe ? glede seg til i feriene, og vi vet at det er mange familier som sliter ?konomisk.
Takknemlig byr?d
Aktiv ferie f?r ?konomisk st?tte fra blant annet Kavlifondet og Byr?det i Bergen.
? Vi er takknemlige for innsatsen Frelsesarmeen gj?r i Solheimsviken, sier Dag Inge Ulstein, byr?d for sosial, bolig og omr?desatsing i Bergen kommune.
Han mener Frelsesarmeens “Aktiv ferie” treffer m?lgruppen bra i et omr?de som er et satsningsomr?de. Kommunen ?nsker ? styrke b?de infrastruktur, skole og frivillig arbeid.
? Gjennom gratis aktiviteter som “Aktiv ferie” f?r barn ta del i gode opplevelser som noen av dem bare har h?rt om, men aldri har v?rt med p?.
Belastet omr?de
Solheimsviken var det mest belastede omr?det i Bergen da Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid her for 12 ?r siden. Siden starten har fokuset v?rt p? gode aktivitetstilbud for barn og ungdom- med en klar kristen profil.
? Vi har f?tt gode tilbakemeldinger fra blant annet politiet, som sier at n?romr?det har endret seg til det bedre etter at Frelsesarmeen ble etablert her.
“Aktiv ferie”
Gratis aktivitetstilbud i h?st- og vinterferie
For barn fra 1.-7. klasse
Bes?kt av opp til 150 barn hver dag
Arrangeres av Frelsesarmeen i Solheimsviken, Bergen
St?ttes ?konomisk av Byr?det i Bergen og Kavlifondet
Tilbys ogs? av Frelsesarmeen i Oslo

A to już wiesz?  Informasjon om S?r-Sudan

Om Frelsesarmeen
Frelsesarmeen er et mangfoldig og s?rpreget kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket ved ? tilby suppe, s?pe og frelse. Det vil si at vi for eksempel vil mette sultne mager, jobbe for den enkeltes verdighet og fortelle om Guds kj?rlighet.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy