Partier

Styrker innsatsen mot trygdemisbruk

-Trygdemisbruk er uakseptabelt, og det er viktig at de som misbruker st?nader blir oppdaget og anmeldt. Jeg har derfor bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet om ? styrke innsatsen p? omr?det, sier arbeidsminister Hanne Bjurstr?m.
-Trygdemisbruk m? bekjempes. Jeg vil derfor be Arbeids- og velferdsdirektoratet om ? styrke innsatsen mot trygdemisbruk med 5 millioner kroner, s?rlig for ? f?lge opp arbeidet med anmeldelser av trygdemisbruk, sier statsr?den.
Arbeidsdepartementet har tatt initiativet til et forskningsprosjekt om misbruk av sykepengeordningen. Et viktig form?l er ? unders?ke eventuelle m?rketall om misbruk av ordningen og kunne sette inn m?lrettede tiltak for ? forebygge og avdekke misbruk, sier statsr?d Bjurstr?m.0000

Similar Posts