Partier

Styrket India-samarbeid

N?rings- og handelsminister Trond Giske avsluttet sitt fire dager lange bes?k til India og Nepal med politiske samtaler i New Delhi mandag ettermiddag. Handelsavtaleforhandlingene stod sentralt i alle m?tene.
– I India ser vi at n?ringslivet trenger ekstra bistand fra norske myndigheter. Derfor prioriterer vi n? handelsavtaleforhandlingene mellom EFTA og India, sier Giske.
I m?tet med n?rings- og handelsminister Anand Sharma fremhevet Giske at norske og indiske bedrifter har komplement?r kompetanse p? mange omr?der, og at ?kt samarbeid vil v?re til fordel for begge land.
– M?tet med Sharma var konstruktivt. En handelsavtale mellom EFTA og India vil tjene begge parter. For ? sikre bedre fremdrift er vi n? enige om ? etablere en egen bilateral n?ringslivskommisjon, forteller Giske.
M?tet med Sharma var det siste av i alt seks politiske m?ter i India. I g?r kveld reiste n?rings- og handelsministeren videre til Bahrain for ? ha samtaler med norsk n?ringsliv i regionen.
Fakta om handelsavtaleforhandlingene
? Forhandlingene mellom EFTA og India startet h?sten 2008. Det har v?rt avholdt fem forhandlingsrunder.
? Neste forhandlingsrunde planlegges gjennomf?rt i Gen?ve 9. november.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy