Internasjonalt

Sudan: Norge ?nsker avtale om Abyei velkommen

Navet N?ringshage AS f?r tilbod om ? delta i det nye n?ringshageprogrammet fr? 1. juli 2011. Dette har ?stfold fylkeskommune og SIVA bestemt.
– N?ringshageprogrammet er viktig fordi vi har tru p? at samlokalising av sm? bedrifter i eit tverrfagleg milj? kan stimulere kreativitet og p?gangsmot. Evalueringar har synt at dette er utviklande for dei etablerte bedriftene, men vi har ogs? sett mange eksempel p? at det ut av slike milj? veks nye idear og nye bedrifter, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Navet N?ringshage er eit 100 % privateigd n?ringshagemilj? med fokus p? ? utvikle kunnskapsarbeidsplassar innanfor eksisterande n?ringsliv og etablere nye bedrifter i Rakkestad og indre ?stfold. N?ringshagen vil ved oppstart i nytt program innehalde ni bedrifter og i tillegg har Navet N?ringshage tilknytta bedrifter.
Hovudm?l for det nye programmet skal vere auka verdiskaping, og det blir lagt vekt p? nyskaping og innovasjon. Samlokalisering av sm? bedrifter i eit tverrfagleg milj? skaper auka verdiskaping, meirverdi, konkurransekraft og innovasjonar. N?ringshagane bidreg til ? trekkje til seg og rekruttere dyktige medarbeidarar til n?ringslivet i regionen.
– Eg er sv?rt n?gd med at det nye programmet no er kome i gang og ser positivt p? det tette samarbeidet mellom fylkeskommunane og SIVA i gjennomf?ringa av programmet, seier statsr?den.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy