Internasjonalt

Sv?rt jevnt i biskopvalg mellom Wirgenes og Elseth

Priv. til red: Milj?- og utviklingsministeren deltar under EUs uformelle milj?ministerm?te i Sopot i Polen mandag 11. og tirsdag 12. juli. Under bes?ket i Polen vil Solheim ogs? bes?ke flere prosjekter som mottar st?tte fra Norge gjennom E?S-midlene.
Temaer som skal behandles under milj?ministerm?tet er blant annet hvilke utfordringer som er de st?rste EU st?r overfor p? milj?feltet fram mot ?r 2020, EUs strategi for ?kt ressurseffektivitet og gr?nn vekst, hvordan gjennomf?re nasjonale strategier for bekjempelse av klimautfordringene best mulig, og hvordan EU best kan bidra for ? gj?re det kommende klimatoppm?tet i S?r-Afrika i desember vellykket.
Milj?- og utviklingsministeren reiser til Polen allerede s?ndag 10. juli, og vil bruke s?ndagen til ? bes?ke flere prosjekter i omr?det Gdansk-Sopot som mottar pengest?tte fra de norske E?S-midlene. Han skal blant annet bes?ke prosjekter hvor ?kt bruk av fornybar energi og energieffektiviseringstiltak har gitt b?de reduserte klimautslipp og bedre lokal luftkvalitet og helse i flere kommuner. Solheim vil ogs? bes?ke et havmilj?program som kartlegger naturverdiene p? havbunnen utenfor Gdansk, arbeidet er gjennomf?rt i samarbeid med norske forskere og har gitt polske myndigheter nyttige verkt?y for forvaltning av kystomr?dene. I tillegg vil statsr?den bes?ke Malbork-slottet og det Maritime Museum i Gdansk som samarbeider med Stavanger Sj?fartsmuseum for ? ta vare p? og tilgjengeliggj?re Polens sj?fartshistorie.
N?r: 10. ? 12. juli
Hvor: Sopot/Gdansk i Polen
Les mer om E?S-midlene p? UDs nettsider.
Les mer om det uformelle milj?ministerm?tet p? nettsidene for Polens EU-formannskap.0000

Similar Posts