Partier

Svake vekststimulanser i budsjettet

– Forslaget til statsbudsjett for forskning og innovasjon er for svakt – ogs? i forhold til de m?lene regjeringen selv har satt seg. Budsjettforslaget er i liten grad et bidrag til ? styrke Norge som et attraktivt land for forskning og innovasjon. Det er viktig at budsjettet er stramt i henhold til handlingsregelen, men denne regelen tilsier ogs? at handlingsrommet skal brukes til vekstfremmende tiltak, herunder forskning. Likesom i tidligere ?r, mener NHO at for lite av handlingsrommet brukes til forskning og innovasjon, sier NHOs adm.direkt?r John G. Bernander.
Et forskningsstatsbudsjett p? 547 millioner kroner ekstra gir 2,4 prosent nominell vekst. Med en ansl?tt konsumprisindeks p? 1,8 prosent og en antatt l?nnsvekst p? om lag 3 prosent, er dette tiln?rmet nullvekst. Veksten p? 3 milliarder kr til Fondet for forskning og nyskaping er blant de svakeste noen sinne.
– Regjeringen burde styrket SkatteFUNN ved ? fjerne taket p? timesats og antall f?rte timer. I tillegg burde SkatteFUNN v?rt styrket i forhold til forskningsintensive unge bedrifter (FUB). Vekstforslaget p? 10 millioner kroner til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) er skuffende lite ambisi?st. Mange gode prosjekter blir avvist p? grunn av for stramme budsjettrammer. Brukerstyrt innovasjonsarena kunne med fordel v?rt ?kt med 100 millioner kroner, sier Bernander.
For ytterligere informasjon:
Informasjonssjef ?yvind Lind Petersen
Telefon: 9524 1338
E-post: [email protected]

Similar Posts