Diplomati

Svinebonde innstilt som ny 1. nestleder i Norges Bondelag

16-05-2013 14:37 Norges Bondelag Valgnemda i Norges Bondelag har innstilt Nils T. Bj?rke (Hordaland) som leder, Kristin Ianssen (?stfold) som 1. nestleder og Brita Skallerud (Akershus) som 2. nestleder av styret i Norges Bondelag. Kristian Ianssen som er innstilt som 1. nestleder, har erfaring fra svinen?ringen som leder av Norsvin og som svineprodusent. I dag sitter hun som 1. varemedlem av styret.

Valgkomitéen har ?nsket ? sette sammen en ledertrio med sammensatt kompetanse, sier nestleder i valgkomiteen K?re Holand.
Kristian Ianssen som er innstilt som 1. nestleder, har erfaring fra svinen?ringen som leder av Norsvin og som svineprodusent.
– Hun har lederkompetanse fra Norsvin og dermed erfaring fra en landsomfattende organisasjon. Det betyr at hun kan se hele landet under ett og det er en viktig erfaring ? ha med seg inn i toppledelsen av Norges Bondelag, sier Holand.
Ved at Berit Hund?la ikke stilte til gjenvalg mister man en representant for sauen?ringen i forhandlingsutvalget og arbeidsutvalget.
Valgkomitéen innstiller Teig Madsen fra Harstad i Troms som er styremedlem i Nortura som nytt styremedlem i Norges Bondelag. Han driver med sau og h?ns.
Nils T. Bj?rke er igjen innstilt som leder.
– Det var ingen diskusjon om topplederen. Det er stor oppslutning om ham i organisasjonene og medlemmene utrykker at de er godt forn?yd med ham, sier Holand.
Brita Skallerud er av valgkomitéen innstilt som 2. nestleder.
– Brita Skallerud har god erfaring og har mange sterke sider. Hun er blant annet veldig dyktig ut i media.
Ung kandidat inn.
Valgkomitéen har innstilt melkebonden Arnstein R?yneberg fra Sola som nytt 1. varamedlem Han vil dermed stille fast til styrem?tene.
– Vi har innstilt Arnstein R?yneberg fordi vi tror det er behov for yngre krefter inn i styret. Rogaland er et tungt fylke p? landbruk og det er bra ? f? med en fast representant herfra ogs?, sier Holand.
I tillegg er Nina Kolltveit S?ter (M?re og Romsdal) innstilt som ny styrerepresentant fra Tine BA hvor hun sitter som nestleder.
Einar Froger (Hedmark) og Trine Hasvang Vaag (Nord-Tr?ndelag) som begge stilte til gjenvalg er innstilt som styremedlemmer videre.
K?re Holand sier nestleder i valgkomiteen. Leder i valgnemda Arna H?yland er fortiden sykmeldt.
Det er ?rsm?tet i Norges Bondelag som velger styremedlemmer.

A to już wiesz?  Lars Petter Bartnes innstilt som ny leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy